(99) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2018 w części - wydatki majątkowe

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf