(98) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie gminnej ewidencji pomników przyrody oraz ilości nasadzeń

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf