Uchwała Nr VIII/57/19 zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/979/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zada

Uchwała Nr VIII/57/19.pdf