Zarządzenie nr FB.0050.69.2019.EW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

  Zarządzenie nr FB.0050.69.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 maja 2019 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

treść zarządzenia