Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 4.04.2019 r.

Protokół.pdf