Uchwała Nr VII/44/19 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2019 r. na Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha (numer porządkowy: BR.1510.7.2019) w przedmiocie nieudzielenia od

Uchwała Nr VII/44/19.pdf