Uchwała Nr VII/39/19 dotycząca jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł i przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wy

Uchwała Nr VII/39/19.pdf