Uchwała Nr VII/37/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych

Uchwała Nr VII/37/19.pdf