(89) Interpelacja radnego Macieja Pateli w sprawie montażu progów zwalniających wyspowych na drodze gminnej w Bolesławcu

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf