(84) Interpelacja radnego Michała Kleibra w sprawie progów zwalniających na ul. Strzeleckiej w Mosinie

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf