(82) Interpelacja radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie udzielonej odpowiedzi na interpelację

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf