Zarządzenie Nr 52/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 52/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek.
 
Zarządzenie nr 52/2003.pdf