Zarządzenie Nr 49/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 49/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko.
 
Zarządzenie nr 49/2003.pdf