(73) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie udostępnienia tzw. rankingu dróg/programu budowy dróg

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf