(69) Zapytanie radnej Eweliny Dudek w sprawie ponownego zamontowania tablicy z nazwą ul. L. Kostrzewskiego w Rogalinku.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf