(68) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie przeprowadzenia konsultacji procedowanego projektu budowy drogi gminnej na przykładzie ul. Lema.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf