(66) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie posiadanych projektów i pozwoleń na budowę infrastruktury sportowej przyszkolnej oraz skateparku.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf