(65) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie przebudowy budynku po ośrodku zdrowia na budynek Urzędu.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf