(64) Zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie terminu trwałości projektu dot. tężni w ptasim parku.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf