Zarządzenie nr FB.0050.26.2019.EW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.

  Zarządzenie nr FB.0050.26.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 lutego 2019 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.

treść zarządzenia