(49) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie włączenia się w kampanię Aquanet S.A. zachęcającą do picia wody z kranu.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf