(47) Interpelacja radnego Adama Monikowskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do szkoły w Daszewicach.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf