(45) Interpelacja radnego Andrzeja Raźnego w sprawie przedstawienia aktualnego stanu wiedzy Gminy na temat inwestycji spółki INEA (sieć światłowodowa) i zaproszenia przedstawiciela spółki na

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf