(44) Zapytanie radnego Adama Monikowskiego w sprawie zorganizowania w sołectwach pokazów prawidłowego palenia w piecach.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf