(41) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie udziału Gminy Mosina w konsultacji dokumentu "Opracowania uzupełnienia i aktualizacji raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf