(36) Interpelacja radnej Eweliny Dudek w sprawie zorganizowania szkolenia dotyczącego programu "Czyste powietrze".

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf