(33) Interpelacja radnego Michała Kleibera w sprawie udzielanych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf