(32) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur dotyczące wpływów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf