(31) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie systemu GIS/SIT.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf