(30) Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie budowy odwodnienia Nowego Krosna.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf