Zarządzenie Nr 28/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 28/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Daszewice.

Zarządzenie nr 28/2003.pdf