Zarządzenie nr FB.0050.9.2019.EW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na tere

Zarządzenie nr FB.0050.9.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2019 r.   w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 roku. 

treść zarządzenia