Informacja- spotkanie zespołu konsultacyjnego i komisji konkursowej

Informuję, iż spotkanie członków komisji konkursowej opiniujacej oferty złożone po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert i zespołu konsultacyjnego opiniującego projekty złożone w konkursie z zakresu rozwoju sportu odbędzie się 8 stycznia 2019 r. o godzinie 09:00 w sali 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie.