Zarządzenie nr FB.0050.195.2018.EW z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie proje

Zarządzenie nr FB.0050.195.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2018 r.  
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2019 r.

treść zarządzenia