Zarządzenie Nr 22/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 22/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki.
 
Zarządzenie nr 22/2003.pdf