Zarządzenie Nr 20/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 20/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sasinowo.
 
Zarządzenie nr 20/2003.pdf