(22) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie utworzenia Referatu Świadczeń Rodzinnych i podziału kompetencji na ten referat oraz OPS.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf