(17) Interpelacja radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie zaproponowania Marszałkowi budowy rond w Mosinie, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 431.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf