(16) Zapytanie radnego Michała Kleibera w sprawie elektronicznego rejestru umów oraz udostępnienia rachunków wystawianych przez zleceniobiorców.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf