(13) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie opracowania i wdrożenia programu uspokojenia ruchu na terenie gminy Mosina.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf