(12) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie niezagospodarowanej działki przy ul. Kasprowicza.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf