Zarządzenie nr FB.0050.182.2018.EW z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Zarządzenie nr FB.0050.182.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej
i sportu w 2019 r.

treść zarządzenia