Zarządzenie Nr 17/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 17/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko.
 
Zarządzenie nr 17/2003.pdf