Zarządzenie nr FB.0050.180.2018.EW z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.

Zarządzenie nr FB.0050.180.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 grudnia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.


treść zarządzenia