(9) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie złożonych i przygotowywanych wniosków w ramach Programu Rewitalizacji.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf