(7) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia oferty świadczeń specjalistycznych w przychodniach działających na terenie gminy Mosina.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf