(6) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie dbania o przejezdność i bezpieczeństwo tras rowerowych w Gminie Mosina.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf