Zarządzenie nr FB.00501.175.2018.EW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.

Zarządzenie nr FB.00501.175.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne
realizowane w 2019 r.

treść zarządzenia