Zarządzenie Nr 9/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 9/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno.

Zarządzenie nr 9/2003.pdf