(2) Zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie możliwości zamknięcia dla ruchu samochodowego płyty targowiska miejskiego wraz z Zielonym Rynkiem.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf